Mgr. Petra Kozielková

Bakalářská práce

Otcovství očima českých vysokoškolsky vzdělaných otců a faktory ovlivňující jejich zapojení do péče o dítě

Czech fathers with university degree: the qualitatitive study of their experience and notion of fatherhood
Anotace:
Abstrakt: Otcovství je velmi komplexní jev, který se skládá z mnoha složek. Je zde úroveň behaviorální, která zahrnuje jak přímé aktivity s dítětem tak nepřímé, vztahující se k dítěti více čí méně vzdáleně, přesto neméně důležité. Je zde složka afektivní, která zahrnuje citovou investici a vztah mezi otcem a dítětem a složka kognitivní, která zahrnuje názory, myšlenky a představy otce spojené s otcovstvím …více
Abstract:
Abstract: Fatherhood is a multidimensional construct which consists of many components. There is a behavioral component, which includes direct and indirect activities with child. There are an affective component which includes emotions and close relationship between father and child and a cognitive component which consist of fathers opinions, thoughts and notions of fatherhood. Main aim of my research …více
 

Klíčová slova

otec otcovství role v rodině genderové
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie