Mgr. Petra Kozielková

Bachelor's thesis

Otcovství očima českých vysokoškolsky vzdělaných otců a faktory ovlivňující jejich zapojení do péče o dítě

Czech fathers with university degree: the qualitatitive study of their experience and notion of fatherhood
Abstract:
Abstrakt: Otcovství je velmi komplexní jev, který se skládá z mnoha složek. Je zde úroveň behaviorální, která zahrnuje jak přímé aktivity s dítětem tak nepřímé, vztahující se k dítěti více čí méně vzdáleně, přesto neméně důležité. Je zde složka afektivní, která zahrnuje citovou investici a vztah mezi otcem a dítětem a složka kognitivní, která zahrnuje názory, myšlenky a představy otce spojené s otcovstvím …more
Abstract:
Abstract: Fatherhood is a multidimensional construct which consists of many components. There is a behavioral component, which includes direct and indirect activities with child. There are an affective component which includes emotions and close relationship between father and child and a cognitive component which consist of fathers opinions, thoughts and notions of fatherhood. Main aim of my research …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 6. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2006
  • Supervisor: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Psychology / Psychology