Bc. Štěpán Trávníček

Bakalářská práce

Návrhy na zlepšení motivačního systému v prodejním kanálu D2D ve společnosti UPC Česká republika, s.r.o.

Proposals for an improvement of a motivational system in the D2D sales department of UPC Czech Republic, Ltd.
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na analyzování a zlepšení motivačního systému. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, obecné definice a základní pravidla motivace. Navazující praktická část představuje prodejní kanál D2D a dále analyzuje současný motivační systém. Součástí práce je dotazníkové šetření, které proběhlo v kombinaci s otevřenou diskuzí. V závěru jsou zpracovány návrhy na zlepšení …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on analysing and improving the motivation system. In the theoretical part are specified basic terms, general definitions and basic rules of motivation. Following practical part represents sale channel D2D and analysing current motivation system. The work includes a survey, which took place in combination with open discussion. In conclusion are processed the proposals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Antonín Schneider
  • Oponent: Ing. Rostislav Klíma

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting