Radka Macků

Bakalářská práce

Bazální stimulace na anesteziologicko-resuscitačním oddělení

Basal Stimulation in Anaesthesiological Resuscitation Department
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou Bazální stimulace na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. V teoretické části je popsána charakteristika, historie a jednotlivé techniky konceptu bazální stimulace. Také jsou zmíněny nejčastější diagnózy vyskytující se na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, podmínky pro vykonávání práce všeobecné sestry a její úkoly v rámci bazální stimulace. Praktická …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of basal stimulation at the anesthesiology-resuscitation department. The theoretical part describes the characteristics, history and individual techniques of the basal stimulation concept. It is also focused on the most common diagnoses, which occur at this anesthesiology-resuscitation department including the description of the typical nurses' working condition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladimír Koutecký

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Macků, Radka. Bazální stimulace na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe