Mgr. Kristina KALITOVÁ

Disertační práce

Sociální spravedlnost v éře globalizace

The Theory of Social Justice in the Age of Globalization
Anotace:
Předložená disertační práce se věnuje problematice sociální spravedlnosti v éře globalizace z pohledu dvou významných zástupců kritické teorie - Nancy Fraser a Axela Honnetha. Po náčrtu historických východisek kritické teorie a teorií obou autorů se práce věnuje perspektivám sociální spravedlnosti v době globálních interakcí. Metodologicky práce vychází z Hrubcovy metody kritické teorie společnosti …více
Abstract:
The presented dissertation deals with the issue of social justice in the era of globalization from the perspective of two important representatives of critical theory - Nancy Fraser and Axel Honneth. After the sketch of the historical foundations of the critical theory and theories of both authors, the thesis deals with the perspectives of social justice at the time of global interactions. Methodologically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 11. 2018

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KALITOVÁ, Kristina. Sociální spravedlnost v éře globalizace. Ostrava, 2018. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.