Bc. Monika Lyčková

Diplomová práce

Finanční rizika vybraných cenných papírů

Financial risks of selected securities
Anotace:
Diplomová práce Finanční rizika vybraných cenných papírů je zaměřena na analýzu finančních rizik vybraných dvanácti akcií za použití základních statistických metod. V teoretické části jsou definovaná nutná východiska pro pochopení látky. Tj. vymezení pojmu riziko a vysvětlení metod, které jsou pro měření rizika použity. Těmi jsou směrodatná odchylka a její druhá mocnina rozptyl, variační koeficient …více
Abstract:
The diploma thesis Financial risks of selected securities focuses on the analysis of the financial risks. It has been selected twelve securities and the financial risks were quantified with the aid of the basic statistical methods. In the theoretical part is the theme defined. The concepts such as risk and methods are explained. These methods are basic statistical methods – such as variance, standard …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Andrea Kolková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
https://is.vspp.cz/zp/3522 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/3522/priloha/1461 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/3522/priloha/1462 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/3522/priloha/1463 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/3522/priloha/1464 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/3522/priloha/1465 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/3522/priloha/1466 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/3522/priloha/1467 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/3522/priloha/1468 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/3522/priloha/1469 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/3522/priloha/1470 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/3522/priloha/1471 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/3522/priloha/1472 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/3522/priloha/1473 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/3522/priloha/1474 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/3522/priloha/1475 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/3522/priloha/1476 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/3522/priloha/1477 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/3522/priloha/1478 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/3522/priloha/1479 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/3522/priloha/1480 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/3522/priloha/1481 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/3522/priloha/1482 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/3522/priloha/1483 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/3522/priloha/1484 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/3522/priloha/1485 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/3522/priloha/1486 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/3522/priloha/1487 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/3522/priloha/1488 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce