Markéta Bošková

Diplomová práce

Zákon o ochraně osobních údajů a právní vztahy

Act on Personal Data Protection and Legal Relations
Anotace:
Ochrana osobních údajů je velice aktuální téma, které se dotýká všech oblastí našeho veřejného života. S rostoucím objemem dat, které jednotlivec v rámci společenských vztahů poskytuje, roste také míra zásahu do jeho soukromého života. A s těmito zásahy se zvyšuje také pravděpodobnost zneužití osobních dat. Cílem této práce je poukázat na závažnost tohoto tématu, na skutečnost, jak je daná oblast ošetřena …více
Abstract:
Personal data protection is a very today's topic, which affects every aspect of our public life. With the increasing amount of data one shares in connection to social relationships, there is also an increasing interference in one's private life. Therefore there is an increasing probability that these personal data can be misused. The aim of this essay is to point out the importance of this topic and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2011
  • Vedoucí: Jan Hejda
  • Oponent: Jitka Zachová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24214