Mgr. Magdaléna Nevařilová

Diplomová práce

Copingové strategie zdravotních sester v závislosti na délce praxe

Coping strategies of nurses from the point of view of length of their practical experience
Anotace:
Copingové strategie zdravotních sester v závislosti na délce praxe Diplomová práce se zabývá copingovými strategiemi zdravotních sester z hlediska délky praxe. Dále byl sledován vliv neuroticismu a subjektivních pocitů únavy na volbu strategií zvládání. Výzkumný soubor tvořilo 62 studentek střední zdravotnické školy a 171 sester, pracujících na nemocničním oddělení. Ke sledování copingových strategií …více
Abstract:
COPING STRATEGIES OF NURSES IN RESPECT OF THE LENGTH OF THEIR PRACTICE The final year thesis deals with coping strategies of nurses from the point of view of length of their practical experience. Further there was monitored the influence of neuroticism and subjective feelings of fatigue upon choosing the coping strategy. A group made up of 62 girls studying at the Nursing College and 17 nurses working …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta