Theses 

Etické kodexy a problémy, jejich uplatňování v praxi – Lucie Pancířová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management

Lucie Pancířová

Bakalářská práce

Etické kodexy a problémy, jejich uplatňování v praxi

Ethical codexes and problems of implementation them in praxes

Anotace: Tato práce se zabývá problematikou etiky a jejích problémů uplatňování v praxi. Začínám vysvětlením pojmu etika a jejími všeobecnými zásadami. Dále poukazuji na problémy její implementace v praxi. Důležitou součástí práce je také porušování etických pravidel a současný stav v naší zemi. V jedné z kapitol se věnuji nástrojům etiky, kterými jsou etické kodexy. Na konci práce si kladu otázku, jak zlepšit současný stav etického chování a jednání u nás.

Klíčová slova: etika, etiketa, management, podnikání, etický kodex

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2007
  • Vedoucí: doc. Ing. Eduard Mazák, CSc.
  • Oponent: Ing. Karel Mráček, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 02:42, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz