Bc. David KLÍMA

Diplomová práce

Otázka původu veřejné moci jako služby obecnému blahu. S přihlédnutím k dílu Jakuba S. Trojana "Moc víry a víra v moc"

The Question of the origin of public power as a service for municipal prosperity discussed on base of Jakub S. Trojan´swork "Power of faith and faith in power".
Anotace:
Práce se zabývá původem veřejné moci a její konfrontací s mocí duchovní, ve smyslu moci Ježíše Krista. Rozebírá charakteristiky obou těchto mocí, jejich vliv na člověka a občanskou společnost a naopak. Na několika konkrétních historických příkladech ukazuje, jak může být moc pocházející od Boha deformována ďáblem pokoušejícím a strhávajícím nositele moci. Naopak na dvou příkladech ukazuje, jak vládci …více
Abstract:
This work provides with the origin of public authority and its comparison with spiritual power in sense of Jesus Christ´s power. The work analysis features of both these powers, their impact on a man and society and vice versa. A few particular historical examples show possible changes of Lord´s power, deformed by Devil´s temptation and provocation. On the contrary, two other examples show the rulers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. Dr. Karel Skalický, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLÍMA, David. Otázka původu veřejné moci jako služby obecnému blahu. S přihlédnutím k dílu Jakuba S. Trojana "Moc víry a víra v moc". Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses hnfcds hnfcds/2
30. 6. 2017
Složky
Soubory
Bulanova, L.
1. 7. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.