Eduard Křiklava

Diplomová práce

Daně ze spotřeby a tržní ceny: interakce a efekty

Consuption Taxes and Market Prices: Interaction and Effects
Anotace:
Tématem této diplomové práce je interakce zdanění a tržních cen. Práce zkoumá vliv sazby daně na ceny pětice vybraných výrobků, analyzuje míru vlivu daní ze spotřeby na tržní ceny, zkoumá možné příčiny, sleduje a kvantifikuje velikost dodatečně uvalené daně, kterou nese spotřebitel nebo i výrobce. Analýza závislosti tržních cen a daní ze spotřeby je provedena pomocí korelační a regresní analýzy. Sledovanými …více
Abstract:
The subject of this thesis is interaction between market prices and consumption taxes. The thesis contains analysis of influence of consumption taxes on market prices of five chosen goods, monitors possible causes, observes and quantifies the amount of additionally imposed tax, which is beard by consumer or producer of the good. The analysis of consumption taxes influence on market prices is performed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2010
  • Vedoucí: Stanislav Klazar
  • Oponent: Alena Hartlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24732