Bc. Barbora Poskočilová

Diplomová práce

Kvalita zveřejňovaných informací v závěrkách společností sestavených v souladu s IAS/IFRS vzhledem k relevanci informací pro rozhodování uživatelů

The quality of published information in financial statements of companies compiled in accordance with IAS/IFRS in consideration of the relevance of information to users' decisions
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou rozsahu a relevance zveřejňovaných informací v příloze k účetní závěrce sestavené podle IAS/IFRS. Práce se dělí na dvě části. V první části je uveden literární přehled, který vymezuje problematiku zveřejňovaných infromací. Jsou zde popsány hlavní oblasti, které tvoří tzv. disclosure overload problém a jeho vize řešení z pohledu finančních organizací a akademické obce …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the analysis of the range and relevance of the published information in the notes of the financial statements prepared in accordance with IAS/IFRS. The thesis is divided into two parts. The first part presents a literature review, which defines the issue of disclosures. It describes the main areas which form the disclosure overload problem and its vision of solutions from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta