Petr Krátký

Bakalářská práce

Analýza bezpečnosti provozu na křižovatce Československé armády – Lidická v Klimkovicích

Analysis of Traffic Safety on Intersection Československé armády – Lidická in Klimkovice
Anotace:
Tato bakalářská práce řeší problematický stav křižovatky Československé armády - Lidická ve městě Klimkovice. Na základě dopravního průzkumu jsem provedl stanovení intenzit, směrování vozidel, složení dopravních proudů a podrobnou videoanalýzu konfliktních situací. Po podrobném rozboru současného a výhledového stavu křižovatky jsem následně vypracoval návrh úprav organizace a řízení za účelem zvýšení …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with problematic condition of intersection Československé armády - Lidická in the city of Klimkovice. Based on the traffic research carried out by myself I have set the intensity of traffic, routing directions of vehicles, structure of traffic currents and detailed videoanalysis of potential collision situations. After a full-scale analysis of current and future state of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Vladislav Křivda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava