Theses 

Dynamika změn cravingu v procesu léčby obezity – Bc. Veronika Koníčková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Psychology / Psychology

Theses on a related topic

Display description

Bc. Veronika Koníčková

Master's thesis

Dynamika změn cravingu v procesu léčby obezity

The Dynamic of Craving Changes in the Process of the Treatment of Obesity

Abstract: V této práci jsme se zaměřili na obézní pacienty, respektive na pacienty, kteří se rozhodli snížit svoji tělesnou hmotnost. Cílem bylo zmapování některých psychických faktorů a jejich změn během procesu léčby obezity. Zaměřili jsme se především na tzv. craving, neboli neodolatelnou touhu po jídle, který je často zkoumán v zahraničních studiích, v naší literatuře se však zmínky o cravingu v této souvislosti vyskytují jen zřídka.Cílem bylo přiblížit problematiku neodolatelné touhy po jídle, jejího vlivu na snižování nadměrné hmotnosti, které často končí nezdarem a inspirace odborníků k efektivnější léčbě obezity a k dalšímu bádání vtéto oblasti.

Abstract: This work focusses on obese patients, on the patients that have decided to reduce their body weight respectively. The aim rested in the mapping of some mental factors and their changes during the process of the obesity treatment. The focus was mainly on craving, or the irresistible food appetite, that is often examined in foreign studies. Nevertheless, in our literature there is only scarce information about craving in this context. The aim was to take a closer look at the problem of the irresistible food appetite and its influence on the reduction of excessive weight that often ends in failure, and to inspire specialiststo a more effective obesity treatment and to another research in thisarea.

Keywords: obezita, léčba obezity, bažení, neodolatelná touha po jídle obezity, treatment of obezity, craving, food craving

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2009
  • Supervisor: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 17/7/2019 02:44, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz