Bc. Kateřina Felix

Bakalářská práce

Podnikatelský plán zdravotnické praxe Felix Clinicum

The business plan of the Medical practice Felix Clinicum
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro zdravotnickou praxi praktického lékaře. V teoretické části jsou popsány jednotlivé kroky pro jeho zpracování. Jedná se o vhodnou právní formu podnikání, marketingovou strategii a finanční analýzu. Praktická část je samotné zpracování podnikatelského plánu. Skládá se z popisu podniku, sestavení marketingové strategie na základě analýzy …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with processing of a business plan for a medical practice. The theoretical part describes the different steps of the process: appropriate legal form of business, marketing strategy and financial analysis. The practical part is about the processing of a business plan. It consists of a description of the business, build a marketing strategy based on competitor analysis, analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jiří Vataha
  • Oponent: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní