JUDr. Bc. Radek Černoch, Ph.D.

Diplomová práce

Testamentum porcelli - analýza

Testamentum porcelli - analysis
Anotace:
Testamentum porcelli (závěť vepříka) je žertovným ztvárněním římského testamentu, pořízeného prasetem před porážkou. Jeho přesná datace je nejistá, uvažuje se přibližně o druhé polovině čtvrtého století našeho letopočtu. Jde o dílo rozšířené již v antice a i v dalších dobách dosti populární, pozornost mu věnuje i odborná literatura. Kromě v zásadě banálního humorného příběhu jde o dílo zajímavé i z …více
Abstract:
Testamentum porcelli (The Testament of the Piglet) is a parody of Roman testament, allegedly written by a pig before its slaughter. Precise date of its writing is uncertain, most likely seems the second half of the fourth century AD. The text was widespread already in ancient times and quite popular later, too. Scholarly literature pays certain attention to it as well. Apart from banal plot, there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Latinský jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma