Bc. Martin Drápal

Diplomová práce

Pravicové nebo levicové? Obsahová analýza editoriální agendy vybraných českých deníků optikou teorie politického paralelismu

On the right wing or left wing? Content analysis of editorial agenda of the selected czech dailes
Anotace:
Práce se věnuje problematice pravice a levice a rozděleni českého medialního prostředí na pravicové a levicové deníky. Do výzkumu byly zahrnuty deníky MF Dnes, Lidové noviny a Právo, které byly analyzovány ve vybraných obdobích let 1998, 2002 a 2006. Výchozí teorií se stala teorie politického paralelismu autorů Hallina a Manciniho, podle které je mediální struktura v dané zemi podobná se strukturou …více
Abstract:
This graduation Thesis is about splitting to right a left political spectrum and splitting Czech media system to this dualism. The research worked with three Czech businesslike newspapers – MF Dnes, Lidové noviny, Právo. And this newspaper are analyzed in selection time in years 1998, 2002 and 2006. The results are so MF Dnes take bearings to liberal right and Lidové noviny bearings to konzervativ …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika