Natalia Bychkova

Bakalářská práce

Defining and Evaluating a Health and Well-being Destination in the Czech Republic

Defining and Evaluating a Health and Well-being Destination in the Czech Republic
Anotace:
Cílem této práce je definovat faktory ovlivňující spokojenost zákazníků v oblasti zdravotních středisek a lázní v České republice a způsoby, jak ji zlepšit. Teoretická část obsahuje popisy a definice všech pojmů vztahujících se k tomuto tématu. Kromě toho, poskytuje přehled nad konceptem zdravotních středisek a lazní cestovního ruchu, spokojenosti zákazníků a lojality zákazníků. Praktická část této …více
Abstract:
The purpose of this work is to define the factors influencing the customer satisfaction in health and well-being resorts in Czech Republic and the ways to improve it. The theoretical part provides the descriptions and definitions of all the terms related to this topic. Besides, it gives the close overview of such concepts as health and well-being tourism, customer satisfaction and customer loyalty …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Martin Petříček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze