Ing. Klára Vlčková

Master's thesis

Účetní závěrka v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví

Financial Statements According to International Financial Reporting Standards
Anotácia:
Cílem diplomové práce „Účetní závěrka v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví“ je sestavit účetní závěrku vybraného podniku v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví a její porovnání s českou účetní legislativou. Teoretická část je zaměřena na mezinárodní harmonizaci účetnictví, dále jsou zde charakterizovány Mezinárodní standardy účetního výkaznictví včetně Koncepčního …viac
Abstract:
The goal of the diploma thesis “Financial Statements According to International Financial Reporting Standards” is to prepare the financial statements of the selected company in accordance with International Financial Reporting Standards and their comparison with the Czech accounting legislation. The theoretical part is focused on the harmonization of international accounting, characterization of International …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedúci: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta