Bc. Miroslav Horna

Bakalářská práce

Význam průzkumu spokojenosti zákazníků pro identifikaci jejich potřeb, požadavků a očekávání

The importance of customer satisfaction survey to identity their needs, requirements and expectations
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na dokázání závislosti potřeb, požadavků a očekávání zákazníků a jejich spokojenosti. Cílem práce je zjisti dosavadní PPO zákazníků firmy Henkel ČR spol s.r.o. a zvolit návrh řešení, které povede k jejich uspokojení a posílení postavení na trhu.
Abstract:
Bachelor thesis is focuses on proving depending needs, requirements and expectations customers and their satisfaction. The objective is to find out the current PPO customers of the company Henkel ČR spol s.r.o. and choose design solutions that will lead to their satisfaction and increased strengthen market position.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2015
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní