Mgr. Šárka POLANECKÁ

Bakalářská práce

Zlepšování využití energie stlačeného vzduchu

Improving the use of compressed air energy
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi úspory energie v systému se stlačeným vzduchem. Představuje systém se stlačeným vzduchem, popisuje jeho části a následně uvádí přehled známých možností úspory energie v tomto systému. Dále představuje definici energie stlačeného vzduchu - exergie a předvádí její odvození. Na závěr analyzuje vliv základních parametrů klíčových částí na celkovou účinnosti sytému.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the possibilities of energy savings in the compressed air system. It introduces a compressed air system, describes its parts, and then provides an overview of the known energy saving options in this system. Furthermore, it represents the definition of compressed air energy - exergy and demonstrates its derivation. Finally, it analyzes the influence of key parameters on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Petr Eret, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLANECKÁ, Šárka. Zlepšování využití energie stlačeného vzduchu. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/