Theses 

Didaktická pomůcka pro výklad základních psychologických pojmů; pro studenty se sluchovým postižením Střední pedagogické školy v Hradci Králové – Soňa Procházková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Soňa Procházková

Diplomová práce

Didaktická pomůcka pro výklad základních psychologických pojmů; pro studenty se sluchovým postižením Střední pedagogické školy v Hradci Králové

The Didactic Help Of Psychological Basic Terms; For Students With Hearing Impairment Of Secondary School in Hradec Králové

Anotace: Práce pojednává problematiku sluchového postižení. Objasňuje pojmy: znakový jazyk, znakovaná čeština. Seznamuje s lexikografií znakového jazyka a možnosti jeho záznamu. Stručně popisuje přehled slovníků v českém znakovém jazyce v České republice. Součástí práce je CD-rom, didaktická pomůcka pro výklad základních psychologických pojmů ve znakovém jazyce

Abstract: The thesis deals with hearing disabilities. Explains terms as: Signed Language, Signed Czech Language. Inform us about lexicography of Sign language and about possibilities of its recording. Briefly approach the summary of sign language vocabulary in the Czech republik The thesis includes CD-ROM - the explanation help of Psychological basic terms in Sign language

Klíčová slova: Sluchové postižení, znakový jazyk, znakovaná čeština, lexikografie, didaktická pomůcka pro výklad základních psychologických pojmů pro osoby se sluchovým postižením

Keywords: Hearing Impairment (Hearing disabilities), Signed Language, Signed Czech Language, Lexicography, Didactic (Educational) help for explanation psychological basic terms for people with hearing impariment

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: Jiří Langer

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 16:18, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz