Mgr. Lucie Válková, Ph.D.

Disertační práce

Metal-induced gene expression changes

Metal-induced gene expression changes
Anotace:
Předkládaná in vitro studie se zabývá hodnocením genové exprese v závislosti na přítomnosti kovů využívaných v medicíně.
Abstract:
The presented in vitro study evaluates gene expression in relation to the presence of metals used in medicine.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 11. 2022
  • Vedoucí: prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D., Mgr. Jan Přibyl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie / Patologická fyziologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.