Ing. Tomáš Kolinger

Bakalářská práce

Průzkum spokojenosti a požadavků zákazníka

Survey of customer satisfaction and needs
Anotace:
Tato bakalářská práce řeší problematiku průzkumu spokojenosti a požadavků zákazníka. Teoretická část objasňuje související témata, jako např. marketingové výzkumy, zdroje informací, metodiky a postupy pro měření a výzkum spokojenosti a požadavků zákazníka. Na zkoumaném podniku, kterým je společnost Pražské služby, a.s., je uplatněn průzkum spokojenosti a požadavků formou dotazníkového šetření. Výsledná …více
Abstract:
This thesis deals with the survey of customer satisfaction and needs. Theoretical part of thesis explains related topics, such as marketing research, information sources, methods and guidelines for measuring and researching customer satisfaction and needs. Research was applied on the company Pražské služby, a.s. focused on customer satisfaction and needs through a questionnaire. Final results are assessed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Radim Flegl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Bezděka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní