Theses 

Komplexní webové administrační rozhraní pro firmu IdeaTech – Bc. Jan Vodák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika

Bc. Jan Vodák

Diplomová práce

Komplexní webové administrační rozhraní pro firmu IdeaTech

Complex web administration system for IdeaTech company

Anotace: Vodák, J. Komplexní webové administrační rozhraní pro firmu IdeaTech. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017.Práce se zabývá návrhem a následnou implementací komplexního webového administračního rozhraní pro společnost IDEATECH s.r.o., se zaměřením na univerzálnost navrhovaného řešení a možnosti jeho opakovaného využití napříč různými projekty společnosti. Návrh a následná implementace vychází ze sepsaných požadavků společnosti.

Abstract: Vodák, J. Complex web administration system for IdeaTech company. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2017.The thesis deals with the design and implementation of a complex web administration system for IDEATECH company, focusing on the universality of solution and the possibility of its repeated uses across various company projects. The design and subsequent implementation are based on the company's written requirements.

Klíčová slova: pokročilé webové technologie, modulární systém, PHP, administrační systém, UML, CMS, Nette framework

Keywords: advanced web technologies, administration system, CMS, modular system, Nette framework, UML, PHP

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/58737/priloha/47852 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/58737/priloha/47838 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/58737 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
appendix appendix
appendix appendix
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 00:04, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz