Marek MENŠÍK

Bakalářská práce

Plzeňský knihtisk v 15. a první polovině 16. století

Letterpress in Pilsen in 15th and first half of 16th century
Anotace:
Práce se zabývá prvními tisky vzniklými v 15. a první polovině 16. století v Plzni. Popisuje je a srovnává, dále představuje tiskaře a knihtisk samotný.
Abstract:
Work focuses on first presses made in 15th and first half of 16th century in Pilsen. It desribes and compare it, next presents the printers and letterpress.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jitka Bílková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MENŠÍK, Marek. Plzeňský knihtisk v 15. a první polovině 16. století. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika

Práce na příbuzné téma