Bc. Patricie Fingerová

Bakalářská práce

Kompetence a působnost veřejného ochránce práv v ČR

The Competence of Ombudsman
Anotace:
Jedná se o nezávislý orgán státu, který má chránit osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, které je v rozporu s právem a neodpovídá principům dobré správy. Měl by rovněž poskytovat ochranu před nečinností úřadů. Angažuje se také v problematice rovného zacházení, diskriminace a dohledem nad místy, kde jsou lidé omezeni na svobodě. Jako nezávislý orgán dohlíží na všechny procesy spojené s vyhošťováním …více
Abstract:
It is an independent authority of the State, supposed to protect people from the acts of authorities and other institutions which are in conflict with the law and do not correspond to the principles of the solid governance. It should also provide the protection against the inactivity of authorities. It investigates the incentives from the government and it engages primarily in the field of equal treatment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa