Karolína HEGEDÜSOVÁ

Master's thesis

Environmental Justice in a Work of Helena Maria Viramontes

Environmental justice in work of Helena Maria Viramontes
Abstract:
This thesis focuses on environmental justice related to Chicanx people in California, as it is discussed in the work of Helena María Viramontes. The main objective of this thesis is to analyze the selected work by Viramontes from the perspective of environmental justice while providing an account of structural principles leading to the socioeconomic struggles of the ethnic group.
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na environmentální spravedlnost v díle Heleny Maríe Viramontes ve spojitosti s Američany mexického původu žijícími v Kalifornii. Hlavním cílem této práce je dílo zanalyzovat z pohledu environmentální spravedlnosti, přičemž bude poskytnut přehled strukturálních principů kapitalismu Spojených států vedoucích k socioekonomickým problémům této etnické skupiny.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2023
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HEGEDÜSOVÁ, Karolína. Environmental Justice in a Work of Helena Maria Viramontes. Ostrava, 2023. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Master programme / field:
English Philology / English Philology