Karolína HEGEDÜSOVÁ

Diplomová práce

Environmental Justice in a Work of Helena Maria Viramontes

Environmental justice in work of Helena Maria Viramontes
Abstract:
This thesis focuses on environmental justice related to Chicanx people in California, as it is discussed in the work of Helena María Viramontes. The main objective of this thesis is to analyze the selected work by Viramontes from the perspective of environmental justice while providing an account of structural principles leading to the socioeconomic struggles of the ethnic group.
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na environmentální spravedlnost v díle Heleny Maríe Viramontes ve spojitosti s Američany mexického původu žijícími v Kalifornii. Hlavním cílem této práce je dílo zanalyzovat z pohledu environmentální spravedlnosti, přičemž bude poskytnut přehled strukturálních principů kapitalismu Spojených států vedoucích k socioekonomickým problémům této etnické skupiny.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HEGEDÜSOVÁ, Karolína. Environmental Justice in a Work of Helena Maria Viramontes. Ostrava, 2023. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Anglická filologie / Anglická filologie