Bc. Martin Valeš

Bakalářská práce

Dopravní situace v okrese Náchod

Traffic situation in the district of Náchod
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na dopravní situaci v okrese Náchod. Zabývá se analýzou železniční a silniční sítě. Jsou navržena řešení pro rychlejší dostupnost města Náchod a Hradce Králové v železniční dopravě. Následně jsou navržena řešení, která by se mohla uplatnit v budoucnosti při řešení problému narůstající intenzity osobních a především nákladních automobilů na silnici E67 a ve městě Náchod …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the traffic situation in the district Náchod. It deals with the analysis of railway and road network. Solutions are designed for faster access to the town of Hradec Kralove and Náchod in railway. Following are the proposed a solution that could be applied in the future in dealing with the growing intensity of private cars and especially lorries on road E67 and in Náchod …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Roman Hruška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Valeš, Martin. Dopravní situace v okrese Náchod. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika