Bc. Monika Daňková

Diplomová práce

Lingvistická a translatologická analýza odborné terminologie z oblasti včelařství

A Linguistic and Translation Analysis of Professional Terminology of issues Beekeeping
Anotace:
Tématem této diplomové práce je lingvistická a translatologická analýza odborné terminologie z oblasti včelařství. Práce se skládá ze dvou hlavních částí – teoretické a praktické a tří menších – úvodu, závěru a rusky psaného resumé. Teoretická část je zaměřena na uvedení do problematiky včelařství a podání výkladu o odborném stylu, odborném překladu, překladatelských postupech. Praktická část obsahuje …více
Abstract:
This master thesis deals with a linguistic and translation analysis of professional terminology of issues beekeeping. The thesis consists of two main parts - theoretical and practical. Additional parts are introduction, conclusion and Russian written summary. The theoretical part is focused on explanation of introduction to the problems of beekeeping and it also deals with professional style, professional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Olga Berger

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství ruského jazyka