Bc. Ema Zezulová

Master's thesis

Prezentace témat s možným polarizačním charakterem politickými stranami na sociální sítí Facebook a reakce uživatelů na ni

The presentation of potentially polarizing themes by political parties on Facebook and the response to it from the Facebook users
Abstract:
Diplomová práce analyzuje komunikaci českých politických stran zastoupených v Parlamentu České republiky na sociální síti Facebook během února a března 2019. Celkem bylo pomocí obsahové analýzy analyzováno přes 1500 příspěvků stran a 36 tisíc komentářů. Výzkumná práce je rámována fenoménem společenské polarizace, která je velmi výrazná v prostředí internetu a sociálních sítí. Práce se ve velké míře …more
Abstract:
The thesis analyzes the communication of Czech political parties represented in the Parliament of the Czech Republic on the Facebook social network during February and March 2019. In total, over 1,500 pages and 36,000 comments were analyzed using content analysis. The research work is framed by the phenomenon of social polarization, which is very significant in the Internet and social networks. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lukáš Slavík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií