Bc. Karin Grimová

Bakalářská práce

Coming out - Psychické přijetí jedince

Coming out - Mental Acceptance of an Individual
Anotace:
Cílem této práce je obeznámení s psychickou zátěží jedince a jeho následným sebepřijetím. Práce se zabývá porozuměním jedinců, kteří hledají svoji sexuální identitu. Samotný „coming out“ se skládá z několika souvislostí, které se v něm odrážejí. Patří tam rodinné vztahy, uvědomění si svojí odlišnosti a svěření se blízké osobě, potvrzení si své orientace na základě prvních homosexuálních zkušeností …více
Abstract:
The aim of this study is to present the mental burden of an individual and the following self-acceptance. The work deals with understanding the individuals, who are seeking their own sexual identity. The coming out itself consists of more coherences, which are reflected within. This includes family relationships, the awareness of one’s differencies and the entrustment to a close person, affirmation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogické asistentství