Bc. Anna Halfarová

Master's thesis

Global Development Education and Czech ELT Context

Global Development Education and Czech ELT Context
Abstract:
Tato diplomová práce představuje globální vzdělávání jako demokratický a otevřený koncept. Podrobně se v ní seznámíme především s jeho cíli, principy a strategiemi. Záměrem práce je zmapovat, jak vypadá současná situace na poli globálního vzdělávání v České republice. Práce se skládá z pěti kapitol. Ve druhé kapitole je stručně zmapovaná historie globálního vzdělávání, tato kapitola nám také poskytne …more
Abstract:
The diploma thesis "Global Development Education and Czech ELT Context" presents global education as an open and democratic concept. Its goals, principles and strategies are introduced in more detail. The goal of this thesis is to map the current situation in the field of GDE in the Czech Republic. The work is divided into five chapters, with chapters two and three providing theoretical background …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Linda Nepivodová
  • Reader: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta