Bc. Klára Filipová

Bakalářská práce

Přes čáru – rozhlasový rozhovor pro Radio Wave

Radio Show Over the Line – Radio Interview for the Radio Wave Station
Anotace:
Autorka se ve své bakalářské práci zabývá zejména žánrem rozhlasového rozhovoru a jeho teoretického ukotvení, dále pak konkrétním způsobem vedení rozhovoru v pořadu Přes Čáru Radia Wave. O konkrétní zkušenosti jsou teoretické znalosti rozšířeny skrz kvalitativní rozhovory s relevantními profesionály z oboru. Cílem této práce je vytvořit rozhlasový produkt, který by mohl být zařazen do rozhlasového …více
Abstract:
In this bachelor thesis the author focuses mainly on the genre of interview in a radio production and its theoretical approach, as well as with the concrete way of conducting interview in the program Over the Line of Radio Wave. Specific knowledge is theoretical knowledge extended through qualitative interviews with relevant professionals from radio production. The aim of this work is to create a radio …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jiřina Salaquardová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií