Bc. Lenka Horáková

Diplomová práce

User interface design for certificate operations with Network Security Services

User interface design for certificate operations with Network Security Services
Anotace:
Teoretická časť diplomovej práce popisuje základy správy kľúčov a kryptografických knižníc NSS (Network Security Services), GnuTLS a OpenSSL. Praktická časť popisuje tvorbu a priebeh experimentu použitia NSS, GnuTLS a OpenSSL systémov pre správu kryptografických kľúčov a certifikátov verejných kryptografických kľúčov. V spolupráci s vedúcim práce a konzultantom sme pripravili jednotlivé úlohy pre študentov …více
Abstract:
The theoretical part of the Master thesis describes basic information about the key management and cryptographic libraries NSS (Network Security Services), GnuTLS, and OpenSSL. The practical part describes the design and the process of the experiment for the use of the NSS, GnuTLS and OpenSSL systems for management of cryptographic keys and public key certificates. In collaboration with the tutor and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.
  • Oponent: RNDr. Vlasta Šťavová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace