Nikola STÖRZEROVÁ

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces u klientů s chronickými ránami.

Nursing process for clients with chronic wounds(venous ulceration).
Abstract:
Tématem mé bakalářské práce je Ošetřovatelský proces u klientů s chronickými ránami (Bércovým vředem). Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to na část teoretickou a na část praktickou. Práce začíná úvodem do problematiky chronických ran a bércových vředů. Teoretická část je nejprve zaměřena na anatomický popis kůže, funkci kůže, dále na pojem chronická rána a druhy chronických ran. …more
Abstract:
My baccalaureate thesis is focused on the Nursing process of clients with chronic wounds (venous ulceration). This baccalaureate thesis is divided in two main parts, the theoretic one and the practical one. The issue of chronic wounds and of venous ulcerations introduces this thesis. First of all, the theoretic part is focused on the anatomic description of skin, its function, terms of chronic wound …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2010
  • Supervisor: MUDr. Petr Opletal, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

STÖRZEROVÁ, Nikola. Ošetřovatelský proces u klientů s chronickými ránami.. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Ústav zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 03. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Ústav zdravotnických studií

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Institute of Health Studies

Bachelor programme / field:
Nursing / General nursing