Bc. Dita Karlínová

Diplomová práce

Specifika cestovního ruchu perspektivní cílové skupiny - gayů a leseb

Specifications in Tourism of Gay and Lesbian Target Group
Anotace:
Diplomová práce se zabývá cestovním ruchem a analýzou nabídky služeb hlavního města Prahy pro specifickou cílovou skupinu LGBT, tedy pro lesby, gaye, bisexuály a transgender populaci. První část, která je především teoretická, je rozdělena na dvě hlavní kapitoly: Cestovní ruch a Gayové a lesby – perspektivní cílová skupina. V obou kapitolách vymezuji základní pojmy a definice související s danou problematikou …více
Abstract:
This diploma thesis concerns itself with tourism and it provides an analysis of the service offer of the capitol city of Prague for the LGBT target group - i.e. for lesbians, gays, bisexuals and transgender people. The first, theoretical part is divided into two chapters: Tourism and Gays and Lesbians - An Up-And-Coming Target Group. Both chapters define the essential terms and definitions related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička
  • Oponent: Mgr. Monika Klímová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze