Bc. Lukáš Wojnar

Diplomová práce

Customer web behavior analysis using offline transaction data

Customer web behavior analysis using offline transaction data
Anotace:
Cílem této práce je ukázat možnosti sběru dat o offline platebních transakcích pomocí Google Analytics a popsat možnosti jejich následného využití pro analýzu chování zákazníků na webu. Praktická část práce se zabývá ukázkou využití popsaných metod pro slevový agregátor Zlaté Slevy a přidává několik doporučení pro správné nasazení a využití popsané metody pro zefektivnění marketingové strategie zvýšení …více
Abstract:
The purpose of this thesis is to show different possibilities to collect offline transaction data using Google Analytics. Afterwards, this data can be used to analyze customer web behavior. The practical part of the thesis applies presented methods to a daily deal aggregator Zlaté Slevy. There are also presented several recommendations to improve the marketing strategy of the business to increase the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2016
  • Vedoucí: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky