Denisa PAVLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Stanovení rizikových prvků v medu

Determination of Risk Elements in Honey
Anotace:
Tato práce se zabývá stanovením vybraných rizikových prvků (Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn) pomocí tzv. biomonitoringu neboli monitoringu s využitím živého organismu. Jako vhodný organismus je považována i včela medonosná (Apis mellifera) a její produkty. Zkoumaným produktem je med. Odebrané vzorky medu pochází z oblasti Napajedla a okolí, kdy rizikové prvky byly stanovovány pomocí AAS. Výsledky byly vyhodnoceny …více
Abstract:
This thesis deals with the assessment of selected risk elements (Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn) with the help of so called biomonitoring or monitoring containing life organism. As a suitable organism is also considered honey bee (Apis mellifera) andm their products. The examined product is honey. Samples were collected from the area around city of Napajedla, the risk elements were determined by the AAS …více
 

Klíčová slova

med těžké kovy
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2013
Zveřejnit od: 24. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Roman Slavík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVLÍKOVÁ, Denisa. Stanovení rizikových prvků v medu. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe