Mgr. Kristína Tabačková

Diplomová práce

Is there sustainable urban future? Alternative cities.

Is there sustainable urban future? Alternative cities.
Anotace:
Cieľom práce je podať prehľad rôznych environmentálne zameraných alternatívnych miest. Práca začína prehľadom historického vývoja miest s dôrazom na environmentálne dopady života v meste. V tejto kapitole definujeme čo chápeme pod pojmom mesto a popisujeme rozvoj miest v 18. až 20. storočí. V nasledujúcej kapitole krátko definujeme základný concept udržateľnosti a nasleduje prehľad najbežnejších konceptov …více
Abstract:
The main goal of the thesis is to provide overview of the environmentally oriented alternative cities. Thesis starts with historical overview of the cities with emphasis on the city life impact on the environment. We define what do we mean by the term city and we describe evolution of the cities in the 18th – 20th century. In the following chapter we overview the most common concepts of alternative …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jan Dostalík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radoslava Krylová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika / Environmentální studia

Práce na příbuzné téma