Bc. Jan Pozděna

Bakalářská práce

Využití nových postupů sekvencování pro analýzu aDNA.

Utilising of new sequencing methods in aDNA analysis
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme problematice práce s archaickou DNA, její kvalitě a kvantitě ve vzorku, nebezpečím kontaminace, protikontaminačním opatřením a verifikaci výsledků. V práci je uveden přehled některých hlavně komerčně využívaných sekvenačních metod a jejich aplikací, především pro analýzu archaické DNA.
Abstract:
In this bachelor thesis we study issues of working with ancient DNA, its quality and quantity in the sample, contamination risks, anti-contamination precautions and result verification. Thesis gives an overview of some mainly commercially used sequencing methods and their applications, especially for the analysis of ancient DNA.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta