Lenka Ernstová

Bachelor's thesis

Osobnost pachatele trestných činů

A personality of crime offender
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá tématem Osobnost pachatele trestných činů a je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část vysvětluje pojmy osobnost pachatele, kriminalita, trestný čin, násilí a agrese. Podrobněji je čtenář seznámen s problematikou osobnosti pachatele z obecného hlediska a následně s osobností pachatele nejzávažnějších trestných činů. Praktická část je zaměřena na …viac
Abstract:
The dissertation studies an offender's personality and is divided into two sections – theoretical and practical. The theoretical one explains these terms: The offender’s personality, criminality, crime, violation and aggression. A reader is introduced to the matter of the offender's personality from a general aspect and subsequently is introduced to personality of those who offend the most serious …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedúci: RSDr. Ivo Přichystal
  • Oponent: Ing. Jan Novak, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní