Bc. Andreas Lichtenberk

Bakalářská práce

Obec Lišnice – historie a současnost

The village of Lišnice - history and present
Anotace:
Reforma veřejné správy v České republice přinesla řadu pozitivních změn, avšak nedostatky v zákoně o obcích z roku 1990 napomohly značnému roztříštění obecní samosprávy. Proto je dnes v naší zemi 6 258 obcí, z nichž více než jednu polovinu tvoří sídla, která mají méně než 200 obyvatel. Pro mnohé politiky se český venkov jeví jako nezajímavý, neboť naprostá většina voličů žije ve městech. Je však nutno …více
Abstract:
The public administration reform in the Czech Republic has brought a number of positive changes, but the shortcomings in the 1990 Municipalities Act have helped to fragment the municipal government considerably. That is why today there are 6 258 municipalities in our country, of which more than half are settlements with less than 200 inhabitants. For many policies, the Czech countryside seems uninteresting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2019
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Mgr. Martin Myšička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní