Bc. Pavlína Handlířová

Diplomová práce

Problematika reflexe v rámci osobnostní a sociální výchovy.

The issue of reflection within personal and social education
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice reflexe v rámci osobnostní a sociální výchovy. Toto průřezové téma zahrnuje morální, osobnostní a sociální rozvoj. Výuka zmíněných tematických okruhů může být složitá. Z tohoto důvodu je velmi důležité použití reflexe během vyučování. Práce se skládá z popisu jednak osobnostní a sociální výchovy, ale také samotné reflexe. Poté diplomová práce prezentuje výsledky …více
Abstract:
Diploma thesis deals with the matters of reflection within personal and social education. This cross-curricular subject includes moral, character and social education. These thematic areas might be difficult to be taught. That is why it is really important to use a reflection during lessons. This study consists of the description of personal and social education as well as reflection itself. Then the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta