RNDr. Stanislava Králová, Ph.D.

Disertační práce

Typizace a taxonomie psychrofilních prokaryot z Antarktidy

Typing and taxonomy of psychrophilic prokaryotes from Antarctica
Abstract:
Submitted Ph.D. thesis is focused on taxonomy and diversity of psychrophilic bacteria isolated from Antarctica. Polyphasic taxonomic approach was applied to study bacterial isolates and to characterize these bacteria into great details. The main object of this study was the phylum Bacteroidetes, especially the genus Flavobacterium. This work resulted in description of four novel Flavobacterium species …více
Abstract:
Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá taxonómiou a dverzitou psychrofilných prokaryot z Antarktídy. V rámci tejto práce bol aplikovaný tzv. polyfázový taxonomický prístup, ktorého cieľom bola rozsiahla a dôkladná charakterizácia Antarktických baketriálnych izolátov. Hlavným predmetom štúdia boli zástupcovia kmeňa Bacteroidetes, kontrétne rod Flavobacterium. Výsledkom tejto práce boli popisy štyroch …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 4. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.
  • Oponent: prof. MVDr. Alois Čížek, CSc., Mgr. Eva Krejčí, Ph.D., Ing. Jiří Killer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Mikrobiologie

Práce na příbuzné téma