Tomáš VNUK

Bakalářská práce

Revitalizace veřejného prostoru

Public space revitalization
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá revitalizací veřejného prostoru. Práce se soustřeďuje na veřejný prostor, jeho definici, znaky, dělení nebo systém. Dále na veřejnou zeleň, definici, charakteristiku, druhy, aj. Poslední částí práce je revitalizace, která je popsána v celém svém průběhu, včetně financování formou čerpání prostředků z dotací. Součástí práce je popis konkrétního projektu revitalizace, …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with revitalization of public space. The work focuses on the public space, its definition, signs, division or system. Furthermore, the public greenery, definition, characteristics, types, etc. The last part of the work is revitalization, which is described throughout its course, including financing by drawing funds from subsidies. Part of the thesis is a description of a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Lindner, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VNUK, Tomáš. Revitalizace veřejného prostoru. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/