Kyrylo HRECHYSHCHEV

Bakalářská práce

Komentovaný překlad odborného textu zaměřeného na obchodní politiku současného Ruska včetně vytvoření překladového glosáře aktuální odborné terminologie

Commented translation of a professional text which is focused on the trading policy of modern Russian Federation including creating the glossary of professional terminology
Abstract:
The main aim of this work was to translate the text describing the economic policy of modern Russia and to complete a Russian-Czech glossary of the actual terminology. Work consists of two parts: theoretical part and a practical part in which the translation procedures used in the translation are mentioned. There is a grammatical transformation that contains 3 translation procedures and a lexical transformation …více
Abstract:
Hlavním cílem práce bylo přeložit text, který popisuje hospodářskou politiku současného Ruska a sestavit rusko-český glosář aktuální terminologie. Součástí práce jsou teoretická část a praktická čast, ve ktere jsou uvédené překladátelské postupy ktere byli použité při překladu. Jsou v ní gramatická transformáce, ktera obsahuje 3 překladatelské postupy a lexická transformáce která obsahuje 3 postupy …více
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Libuše Urieová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRECHYSHCHEV, Kyrylo. Komentovaný překlad odborného textu zaměřeného na obchodní politiku současného Ruska včetně vytvoření překladového glosáře aktuální odborné terminologie. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/