Ing. Mgr. Klára Svačková

Bakalářská práce

Krizový vývoj a sanace v podniku

Development of crisis and the rescue in the enterprise
Anotace:
Cílem bakalářské práce s názvem „Krizový vývoj a sanace v podniku“ je popis a analýza krizové situace a jejího řešení prostřednictvím sanačních opatření ve společnosti VELOSTEEL TRADING, a.s. V první části této práce jsou obsaženy teoretické poznatky týkající se krize podniku, zejména jejích příčin, vývojového stadia, povahy, a jejího řešení prostřednictvím sanačních opatření. Je zde zahrnuto také …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis „Development of crisis and the rescue in the enterprise“ is a description and analysis of crisis and solution of crisis through rescue in the enterprise VELOSTEEL TRADING, a.s. The first part of the thesis includes theoretical knowledge of enterprise crisis, especially causes, development phase, form and its solution via rescue in the enterprise. There is also involved …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
  • Oponent: Ing. Michal Kozub

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta