Bc. David Komárek

Diplomová práce

The RSA key generation process via power analysis

The RSA key generation process via power analysis
Anotace:
Odběrová analýza je závažným bezpečnostním problémem čipových karet. Odběrová analýza čipových karet využívá informací uniklých během provádění kryptografických operací. Cílem této diplomové práce je popsat metody, které mohou zabránit odběrové analýze. Dalším cílem je provést analýzu odběrových stop, které byly naměřeny během generování náhodných čísel, RSA šifrování/dešifrování a generování RSA klíčů …více
Abstract:
The power analysis of devices is a serious problem to the security of smart cards. The power analysis of smart cards is allowed by the leakage of information of cryptosystems. The goal of this master thesis is to describe available methods of countermeasures against power analysis. Another goal is to perform analysis of power traces of random number generation, RSA en/decryption, and RSA key generation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Bezpečnost informačních technologií

Práce na příbuzné téma